Meil on hea meel, et Hiiumaal peatumiseks oled valinud meie külalistemaja!

Selleks, et meil kõigil oleks siin hea olla ja meie saare kaunis keskkond hoitud oleks, oleme kirja pannud kodukorra punktid, millega palume meil viibides arvestada.

Kodukord reguleerib Hõbekala külalistemajas ja selle hoonete, õueala ja muu vara kasutamist. Kogu külalistemaja või saali rentimise korral on meil õigus esitada rentnikule enne külastust tagatisraha arve (kuni 500 eurot). Tagatisraha tagastatakse peale külastust kui on järgitud alltoodud kodukorda.

Külalistemaja ruumides, tubades ja territooriumil võib broneeringuperioodil olla kuni 20 külastajat (kui ei ole kokkulepitud teisiti). Majas ei ole peod lubatud- arvestada tuleb avaliku korra eeskirjaga sh öörahu ja teiste külastajatega.

Sisse- ja välja registreerimine
Sisse registreerimine/ check-in on alates kell 16:00.
Välja registreerimine/check-out on hiljemalt kell 11:00 tubadest, ruumidest ja hoovialalt.
Hilisema lahkumise puhul tekib rentnikul kohustus maksta juurde ühe päeva renditasu.

Heakord

Palume külalistemaja varaga käituda heaperemehelikult. Vara kahjustamise korral tuleb hüvitada selle maksumus. Mööblile ja vaipadele vigastuste või plekkide tekitamisel (näiteks küünelaki, punase veini plekid, õli, küünlarasv jne), mida ei saa tavapäraselt eemaldada, tuleb tasuda eraldi puhastusteenuse/ remondi tellimise eest. Kui plekke ei ole võimalik eemaldada, tuleb rikutud inventari eest tasuda selle maksumus. Eeltoodu maksumus lisatakse tagatisrahale kui kahju ületab tagatisraha summa.

 • Kasutatud ruumid, köögid ja hooviala tuleb välja registreerimise ajaks korda seada ja anda välja registreerimisel üle samas seisukorras nagu need olid sisse registreerimisel.

 • Kööki kasutades tuleb enda järel koristada tööpinnad, külmikud, pliit, ahi, tehnika ja põrand.

  Kõik kasutatavad nõud tuleb pesta, kuivatada ja asetada samale kohale, kus need olid saabudes.

 • Mööblit ei tohi tõsta majast välja, seda saab teha kui on eelnev kirjalik nõusolek. Sisetoole ei saa kasutada terrassil ja õuealal. Toole ja väiksemaid mööbliesemeid ümber tõstes tuleb need omale kohale tagastada.

 • Me sorteerime prügi ja palume seda teil ka teha. Olmeprügi, pakendi ja biojäätmete kogumiseks on prügikastid köögis ja konteinerid õues. Klaastaara ja pandipakendid ning suuremad pappkastid ja muu, mis tubade prügikasti või prügikonteinerisse ei sobi, võib jätta kokkulepitud kohta siseruumides.

 • Autoga ei ole murul sõitmine lubatud. Auto parkimine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades.

 • Hoonetes ei ole suitsetamine lubatud. Suitsetamise kohad ja õue tuhatoosid on väljas.

 • Külalistemajal puudub koduloomade vastuvõtmise võimalus.

 • Telkide ja muu sarnase paigaldamine territooriumile on lubatud vaid eelneval kirjalikul kokkuleppel.

 • Saunas on vihtade ja selliste kehahooldusvahendite kasutamine, mis jätavad maha sodi ja määrdunud pinnad, keelatud.

 • Pesemisruumides tekkiva veeauru tõttu tuleb duširuumide ja sauna uksed kasutamise ajal kinni hoida. Vastasel juhul võib aurust käivituda kogu majas tuletõrjealarm.

 • Pesemisruumides jälgida vee äravoolu, et vältida veekahjustusi mööblile, uksepakkudele, ustele jne. Juhul, kui esineb probleeme, sellest koheselt teenindajat teavitada.

 • Välisjalanõude kasutamisel siseruumides ja tubades arvesta ilmaoludega, et pori ja muud mustust jalatsitega tuppa ei tooks.


Müra tekitamine
Kuna asume miljööväärtuslikul alal, külas ja naabrite läheduses, siis ei saa meil korraldada valju üritust, mis segab ümbritsevaid inimesi ja loomi ning ei sobi siinsesse keskkonda. Ürituse korraldamisel peab arvestama, et ka päevasel ajal hoovialal ei saa mängida kõlaritest muusikat või juhtida mikrofoniga meelelahutuslikke tegevusi. Muusikat saab mängida saalis sees kui uksed on suletud ning see ei kostu majast välja.


Elektrienergia

 • Külalistemajas ja selle territooriumil ei tohi kasutada kaasa võetud suure elektritarbimisega seadmeid.

 • Elektriautode laadimine on rangelt keelatud.

 • Kasutada elektrit säästlikult (näiteks viimasena saunast lahkudes kontrollida, et sauna küttesüsteem on välja lülitatud, tubadest ja üldruumidest tuled/lambid kustutatud).

  Tuleohutus

 • Ilutulestik meie territooriumil ei ole lubatud.

 • Külalistemajas ja selle territooriumil ei tohi kasutada lahtist tulevärki, teha lõket mujal kui selleks ettenähtud kohas. Lõkke tegemine lubatud vaid eelneval kokkuleppel.

 • Küünlaid saab kasutada ruumis sees kui need on alustel, et küünlavaha ei valguks pindadele ja alus ei läheks liiga kuumaks ja jälgides tuleohutuse nõudeid. Väliküünlaid saab asetada õue alustel ja vaid kivipinnasele ning sillutisega radadele. Murul ja puidust terrassidel on väliküünalde kasutamine keelatud.

 • Hoovil grilli kasutamine on lubatud eelneval kokkuleppel arvestades ilmastikuoludega, eriti tuulega ning et see oleks ohutus kauguses hoonetest. Grillimine ei ole lubatud puidust terrassidel.

 • Kamina kasutusel peamajas tuleb kasutada olemasolevaid selleks ettenähtud kaminapuid ja süütematerjale (kui tekib küsimusi, palun küsige kamina kasutamisel abi).

 • Meie küttepuud on mõeldud kasutamiseks vaid kaminas, mitte grillil, lõkkel või mujal.


Mõnusat ja turvalist puhkust! 

 Siim +372 50 63074

Kätlin +372 56 674008